La Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell preveu començar la pròxima campanya amb "restriccions importants"

28/09/2023

L'entitat elabora un nou model de gestió i repartiment de l'aigua "proporcional i equitatiu"

La Comunitat de Regants dels Canals d'Urgell preveu començar la pròxima campanya de reg amb "restriccions importants", atesa la sequera que persisteix. Les perspectives, afirma l'ens en un comunicat, "no són optimistes" atesa la poca pluja del setembre i les aportacions "insuficients" del riu Segre. Ara com ara el volum útil disponible per a regs del sistema Oliana-Rialb és de 45 hectòmetres cúbics, quan el consum mig del Canal Principal d'Urgell és "superior als 450 hectòmetres cúbics anuals". La Comunitat està elaborant, a més, un nou model de gestió i repartiment de l'aigua "de manera proporcional i equitativa" en base a la superfície de cada explotació, independentment del tipus de cultiu que hi hagi.

Atès que el mètode de reg majoritari a l'Urgell és el reg per inundació i amb un repartiment per torns, el model assignarà a cada finca una quantitat de "drets d'aigua" -a partir d'una nova unitat anomenada 'hidro', que representa un reg d'una hectàrea de terreny- en funció de les reserves disponibles als embassaments d'Oliana i Rialb. Els drets es podran cedir entre parcel·les d'una mateixa col·lectivitat si aquesta ho avala.

Canals d'Urgell afegeix que es farà una previsió "conservadora" a partir de càlculs estadístics de les aportacions del riu que es preveuen durant la campanya de reg per estimar un nombre de "drets d'aigua no assegurats" que no seran objecte de cessió.

ACN