Mollerussa aprova el cartipàs que tindrà sis grans àrees

07/07/2023

Pol Chumillas, de la CUP, accepta l’acta de regidor després de la renúncia del cap de llista Josep Miquel Varea

L’Ajuntament de Mollerussa s’organitzarà en sis grans àrees competencials encapçalades per l’alcalde, Marc Solsona, i els cinc tinents d’alcaldia nomenats, els quals integraran la Junta de Govern Local, que tindrà una periodicitat setmanal. Així ho recull el decret d’alcaldia del qual aquest migdia s’ha donat compte en sessió extraordinària del Ple, una sessió que ha començat amb la presa de possessió de Pol Chumillas com a regidor de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) després de la renúncia del candidat electe Josep Miquel Varea. Així mateix, també s’ha acceptat la renúncia del càrrec de regidor per motius personals i laborals d’Albert Gilabert, de Mollerussa Primer, que serà substituït en el pròxim Ple per Raquel Pueyo, que ocupava el número cinc en la candidatura.

D’aquesta manera, l’alcalde Marc Solsona estarà al capdavant de l’Àrea de Gestió Interna, Promoció Econòmica, Transparència i Esports i també tindrà les competències en Turisme, Noves Tecnologies i Desenvolupament Local.

L’Àrea d’Atenció Externa, Via Pública, Medi Ambient, Sostenibilitat, Transició Energètica i Promoció Econòmica, de forma compartida,  estarà a càrrec de Joel Bastons, del Partit dels Socialistes, el qual també serà el primer tinent d’alcaldia. Així mateix, també tindrà delegades les competències en Mercats i Fires.

L’Àrea de Planificació Urbanística, Seguretat i Mobilitat estarà dirigida per Pere Garrofé, de Mollerussa Primer, el qual serà el segon tinent d’alcaldia. Igualment, tindrà competències en planificació estratègica i la Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa-El Palau d’Anglesola.

L’Àrea d’Acció Social i Comunitària, Educació, Habitatge i Igualtat serà competència d’Anna Carné, de Mollerussa Primer, qui també serà la tercera tinent d’alcaldia.

L’Àrea Econòmica i Contractació serà per Alonso Soria, del Partit dels Socialistes, qui serà quart tinent d’alcaldia, mentre que per  l’Àrea de Cultura, Joventut i Infància i Protecció Animal s’havia designat en principi a Albert Gilabert, de Mollerussa Primer, però finalment estarà ocupada per Raquel Pueyo, que està previst que pugui prendre possessió com a regidora en el pròxim Ple convertint-se també en la cinquena tinent d’alcalde.

Pel que fa a les novetats en l’organització, el Ple ordinari es convocarà cada dos mesos i avançarà l’hora de celebració a les 8 del vespre. Així mateix, les sessions extraordinàries inclouran un punt de precs i preguntes, que fins ara només es contemplava en les de caràcter ordinari. Pel que fa a la periodicitat, la CUP ha votat en contra i ERC s’ha abstingut.

Respecte a l’estructura competencial es constitueix una Comissió Informativa permanent de caràcter general, formada per tots els membres de la corporació, que es reunirà el dia preestablert abans de cada Ple i que també actuarà com a fòrum on les diferents àrees puguin informar dels projectes que s’impulsen al mateix temps que també actuarà com a Comissió Especial d’honors i distincions i com a Comissió Especial de Comptes. Així mateix, es deixa la porta oberta a la constitució de les Comissions Especials per Projectes, integrades per sis membres, un per cada grup municipal, i la seva periodicitat es determinarà en funció de la tipologia d’assumptes a tractar. Igualment, es recupera la constitució formal de la Junta de Portaveus, integrada per l’alcalde i el portaveu de cada grup municipal, que fins ara es reunia periòdicament però sense estar formalment constituïda. En aquest punt referit a l’estructura competencial, tots els grups han votat a favor excepte la CUP i ERC que s’han abstingut.

Un altre dels punts que ha passat pel Ple és l’aprovació de les retribucions dels membres de l’equip de govern amb dedicacions exclusives i parcials que passen de tenir un cost de 142.000 euros a l’any a ser de 112.000, xifra que suposa una rebaixa del 21% respecte a l’anterior mandat.  En aquest sentit, s’han definit una dedicació exclusiva i  quatre tipus de parcial amb dedicacions del 75%, el 20% i el 17% i el 14%, respectivament. En el cas de l’alcalde no cobrarà per dedicació sinó per assistències al Ple i a les diferents comissions. En aquest punt, tant ERC com JuntxCat s’han abstingut mentre que la CUP ha votat en contra.

Així mateix, el nou cartipàs també contempla la figura d’una gerència i coordinació d’àrees com un dels dos càrrecs eventuals que pot tenir el consistori. En aquest sentit, l’alcalde ha explicat, de moment es dibuixa en l’arquitectura municipal aquesta possibilitat però que, en tot cas, no serà un càrrec escollit a dit sinó consensuat entre els grups municipals i amb caràcter marcadament professional i tècnic. Aquest punt ha obtingut els vots a favor de l’equip de govern, format per Mollerussa Primer i PSC , i el del PP mentre que JuntsxCat s’ha abstingut i ERC i la CUP han votat en contra.

Infolleida